#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mỗi ngày trôi quá mình đều có hình phạt dành cho đứa em kế hư hỏng như này, nó là một phần mà mình sẽ thực hiện điều ấy mình sẽ phải phạt nó và điều ấy là đúng ấy các bạn ạ, vì mình hiểu được rằng con người ta cần có những hành động nghiệm khắc để chấn chỉnh những hành vi sai trái như này ấy chứ phải không nào, và chính xác là đây là những cái điều mà mình đã làm và đâu đó là cái trải nghiệm mà mình đã làm cho mỗi người các bạn xem ấy chứ ạ, hãy cùng mình tìm hiểu về điều ấy được chứ ạ nghĩ nhiều về nó cũng hay đúng không nào, các bạn cảm nhận về nó như nào nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A